Артишок и зехтин: сортовете на Испания

15.06.2022

В нашата поредица за страните и техните сортове интуитивно оставих Испания за десерт като своеобразна кулминация на характера, богатство на изразните средства и многообразие в правенето и предлагането на зехтин. Избрах Испания за финал и заради контрастите – виждаме ги в географията, климата, почвите, мащабите и майсторството. То последното може да ни отведе при занаятчии на зехтин еxtra virgin, които да ни оставят в прехлас и възхищение, а също и при производители-бутилиращи компании, които да са толкова обикновени и безлични, че да се питаме как е възможно да има подобен рязък контраст в страна с така богата култура и история на храната. Испания дава половината от световното производство на маслиново масло, около 1,6-1,7 милиона тона, и именно затова приемаме контрастите за съвсем естествени и в контекста на световната пазарна и потребителска конюнктура. А тя, както знаем, е многообразна и предлага за всекиго по нещо.

Прочетете цялата статия на този линк!

Или прочетете моята рубрика в списанието на този линк!