Артишок и зехтин: фактори на майсторството

15.11.2021

Неотдавна зададох въпроса за майсторството на няколко производителя на занаятчийски зехтин от висок клас. Какво се изисква? Удивително е колко синхрон имаше във визията им за отличния и отличителен такъв. Преди да продължим нататък с конкретните фактори, ще споделя какво казаха те.

Лола Сагра, собственик на Nobleza del Sur в Испания, споделя: „Ние, фермерите, мислим как да отворим вратите на пролетта, за да може тя никога да не престава да цъфти в маслиновата гора. Не работим, само за да произведем зехтин, а такъв, пълен с живот“.

Сала бен Исмаил, съсобственик на Reserve Familiale Ben Ismail в Тунис, отбелязва: „За направата на висококачествен зехтин е необходимо да владееш цялата „верига за създаване на стойност“ (терминът е от английски, value chain – бел. авт.) от дървото и земята, през процеса на малаксация и екстракция, до съхранението и бутилирането. Да обичаш работата си. А запазването на флората и фауната е гаранция за потребителя, че този зехтин уважава биоразнообразието“. Тук вметвам, че маслиновото дърво е свещено в Тунис, а самият той е представител на новото поколение фермери, които извеждат на сцената благородството на тунизийските сортове.

Прочетете цялата статия на този линк!

Или прочетете моята рубрика в списанието на този линк!