Консултиране

Израстваме заедно

Една нова перспектива за нещо винаги отваря нови хоризонти!

Дегустация/оценка на мостри маслиново масло

За производители и търговци

Качеството е основен фактор при изграждане на бизнес стратегия и позициониране на марка/портфолио. Въз основа на обширния опит на Анна с разнообразни сортове, стилове зехтини extra virgin и качество на масла, предлагаме извършването на органолептична оценка за качество. Оценката е базирана на насоките на IOC и 10-степенна скала за основните характеристики Плодовост, Горчивост и Пикантност, наред с идентифициране на наличието на дефект/и. Дегустацията може да се направи на мостри от нова/стара(и) реколта(и), 1-во производство/ няколко различни партиди на производство и др. в подкрепа на производителя, търговеца, вносителя за вземането на бизнес решения.

Маркетинг & бизнес препоръки

Създаване на продуктово портфолио, разработване на маркетинг & бизнес стратегия и др. за търговци, производители, вносители/дистрибутори

Създаването на отличителност, в силно конкурентна бизнес среда, е ключово за интегриран и печеливш бизнес модел. Анна е с богат 20+ годишен международен бизнес и маркетинг опит в хранителната индустрия и в разнородни географии, в категории като кафе, шоколад и десерти, зърнени храни и др. Има успешно бизнес досие с утвърдени категории и водещи марки, както и с марки с изоставащи позиции, и изграждане на категории от нулата. Умението за критично и различно мислене, и поглед от разни ъгли би могло да даде нова перспектива и да е в подкрепа за нови и наложили се бизнеси.

Copy writing & създаване на съдържание

Tематични текстове, статии, др.

Уникалният стил и автентичен начин на изразяване е от истинско значение. Анна има талант за писане, който си партнира синхронно с широтата на разбиране на различни контексти и специфични бизнес цели. Тя може да е вашата “пишеща ръка”, която се вслушва в бизнес целите и идеи на марката.

olive oil consulting
olive oil consulting
olive oil consulting

За връзка с нас!

Get in touch! BG